Η πολιτική μιας δίκαιης οικονομίας δεδομένων

Δεδομένα

Download PDFΤον Φεβρουάριο του 2020, η ΕΕ εξέδωσε τη Στρατηγική για τα Δεδομένα (COM/2020/66)[1] (εφεξής: «Στρατηγική»). Η Στρατηγική βασίζεται στην παραδοχή ότι τα δεδομένα βρίσκονται στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία μίας ενιαίας αγοράς δεδομένων, ικανής να τροφοδοτήσει τις τεχνολογίες και εφαρμογές που διατρέχουν οριζόντια την  ανθρώπινη δραστηριότητα. Πυλώνες της Στρατηγικής αποτελούν α) η δημιουργία θεματικών χώρων δεδομένων[2] β) η κοινοχρησία δεδομένων[3] καταρχήν εντός των θεματικών αυτών χώρων αλλά και μεταξύ διαφορετικών θεματικών χώρων γ) ο σεβασμός στις αξίες της ΕΕ με επίκεντρο τον άνθρωπο και δ) η ευρύτερη ανάγκη για μια δίκαιη οικονομία δεδομένων.  Επί του πεδίου αναδύθηκαν πρωτοβουλίες, όπως η πολύ πετυχημένη διεθνής κοινότητα MyData που στόχο έχει την προώθηση μιας ολιστικής κουλτούρας ανθρωποκεντρικής (sic) διακυβέρνησης δεδομένων,  καθώς και ευρείες υποδομές και σχετικό οικοσύστημα δεδομένων υπό τη μορφή των θεματικών χώρων δεδομένων (International Data Spaces). Απότοκος της οικολογίας των θεματικών χώρων δεδομένων με μεγάλη επίδραση και αναδυόμενη σημασία  είναι το ευρωπαϊκό project υπό το ελληνικό όνομα GAIA X. Πρόκειται επί της ουσίας για ένα σύστημα  που συνίσταται στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς, ομοσπονδιακής μορφής και διαχείρισης περιβάλλοντος διακίνησης δεδομένων με διαλειτουργικά πρότυπα έμπιστου διαμοιρασμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως προς αυτήν την κατεύθυνση έχει αρχίσει να αναπτύσσεται  το ευρωπαϊκό πρότυπο iSHARE, το οποίο εστιάζει σε μεθόδους, ψηφιακής ταυτοποίησης, αυθεντικοποίησης και χορήγησης εξουσιοδοτήσεων.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το κείμενο από εδώ.